POTRZEBNE DOKUMENTY DO ZEZŁOMOWANIA POJAZDU:

 1. Dowód rejestracyjny.

 2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 3. Dowód osobisty do okazania w stacji demontażu.

 4. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku, gdy właścicielem jest firma.

 5. Pełnomocnictwo od właściciela, jeżeli osoba, która oddaje samochód nie jest właścicielem.

 6. Pisemna zgoda na demontaż współwłaścicieli pojazdu.

Dlaczego warto oddać pojazd do Stacji Demontażu Pojazdów:

 1. Pojazdy odbieramy od klienta, własnym transportem.

 2. Za transport pojazdu do Stacji Demontażu nie pobieramy żadnych opłat.

 3. Przyjmujemy wszystkie typy pojazdów i samochodów.

 4. Nie pobieramy opłat za dostarczone kompletne pojazdy i samochody.

 5. Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów samochodowych, które stanowią podstawę do wyrejestrowania pojazdu.